Danışmanlık, uzmanlık ve vizyon işidir.

Vizyonevi Danışmanlık

Vizyonevi, her düzeyde faaliyet gösteren tüm kuruluşlara, yerel yönetimlere ve sivil toplum örgütlerine karşılaştıkları çeşitli problemleri nasıl çözebilecekleri konusunda bütüncül bakış açısıyla kurumsal bazda danışmanlık hizmetleri vermektedir. Vizyonevi, bir danışmanlık şirketi olmanın ötesinde, her ölçekte faaliyet gösteren kuruluş stratejilerinin uygulanmasına yönelik çok disiplinli, kaliteli ve kapsamlı hizmetler alabileceğiniz bir iş ortağınızdır. Vizyonevi, küresel ve yenilikçi anlayışı ile öncelikle kuruluşları analiz ederek ihtiyaçlarını belirlemekte, sonrasında küresel düşün, yerel davran yönetim anlayışı ile etkin çözümler üretmektedir.

Misyonumuz

Kuruluşların gelişimine kalıcı katkıda bulunmak.

Vizyonumuz

Lider kuruluşlara çözüm ortağı olmak.

Temel Değerlerimiz

Dürüstlük, Müşteri Odaklılık, Takım Çalışması, Öğrenme, Yenilikçilik...

Şirketler İçin Kurum Kültürü Oluşturma Projesi

Şirketler İçin Kurum Kültürü Oluşturma Projesi

Bir şirkette; neyin, neden ve nasıl yapıldığını belirleyen anlayış ve bu anlayışın yeşerdiği iklim, paylaşılan inançlar, değerler, tutumlar, davranışlar, alışkanlıklar ve beklentilerin katılımlı ve yazılı olarak ortaya çıkarılmasıdır.

KİT ve BİT Organizasyonel Yapılandırma Projesi

KİT ve BİT Organizasyonel Yapılandırma Projesi

KİT ve BİT’lerin; vizyon, strateji ve hedefleri doğrultusunda belirlenecek iş modeline uygun olarak kuruluşun organizasyonel yapı ve sistemlerin (organizasyon şemaları, iş tanımları, iş gerekleri ve işgücü planlama) kurulmasıdır

Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Gelişim Projesi

Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Gelişim Projesi

Büyükşehir Belediyelerinin; düzenli ve sistemli çalışmasının sağlanması, yetkin ve eğitimli kadronun oluşturulması,vatandaş memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması için kurumsal yapı ve sistemler oluşturulmaktadır.

Kamu İnsan Kaynakları Süreçleri Yapılandırma Projesi

Kamu İnsan Kaynakları Süreçleri Yapılandırma Projesi

Kamuda insan kaynakları süreçlerinin verimli yürütülmesi için gerekli sistemlerin (işgücü planlama, performans, gelişim, takdir ve ödüllendirme) kurulması ve eğitimlerinin verilmesi konularını kapsar.

Futbol Kulübü Ortak Akıl Toplantısı Projesi

Futbol Kulübü Ortak Akıl Toplantısı Projesi

Kurumsal vizyonun belirlenmesi, geleceğin planlanması, tahmin edilmesi kolay olmayan ve hızlı değişen koşullar için grup çalışması ve beyin fırtınası yöntemine dayanan katılımlı bir fikir oluşturma toplantısıdır.

Üniversite Misyon Farklılaştırma Projesi

Üniversite Misyon Farklılaştırma Projesi

Üniversitelerimizin misyonlarının farklılaştırılması ile eğitim - öğretim, Ar-Ge, inovasyon ve topluma hizmet fonksiyonlarının yeniden tanımlanması ve yapılandırılması gerçekleştirilmektedir.

İhracatçı Birliği / Ur-Ge Projesi

İhracatçı Birliği / Ur-Ge Projesi

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi UR-GE kapsamında firmalarımızın yurtdışına açılmaları için; Ortak ihtiyaç analizi, eğitim ve danışmanlık, tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme gibi faaliyetlerinin yürütülmesidir.

STK Eğitim ve Gelişim Projesi

STK Eğitim ve Gelişim Projesi

Kuruluşların, baş döndürücü hıza uyum sağlamaları, sürdürebilirliği yakalamaları, farklı stratejiler geliştirmeleri için özgün metotlarla katılım ve analize dayalı sonuç odaklı yönetici gelişim atölyesi programlarından oluşmaktadır

STK Eğitim ve Gelişim Projesi

Üst Kurul Koçluk ve Mentorluk Projesi

Daha etkili bir yönetici olmayı sağlamak, zorlu süreçlerdeki karar mekanizmalarına destek olmak ve iletişimi güçlendirerek farkındalıklarının ve başarılarının artmasını sağlamak için destek verilmektedir.