Etkinlik, bilgi ve tecrübe işidir.

Vizyonevi Etkinlik

22 Nisan 1994 tarihinden bugüne etkinlik yönetimi, MICE alanında faaliyet gösteren bir hizmet ajansıyız. Zirve, konferans, kongre, panel, sempozyum, seminer, çalıştay, ortak akıl konferansı, arama konferansı ve odak grup toplantılarını gerçekleştiriyoruz.

Misyonumuz

Müşterilerine etkili çözümler sunmak.

Vizyonumuz

Müşterilerinin zihninde ve gönlünde yer tutan kuruluş olmak.

Temel Değerlerimiz

Güvenilir, öğrenen, yenilikçi, sade...

Çözümlerimiz

Sponsorluk Danışmanlığı

Bilgi ve iletişim çağında yaşadığımız günümüzde rakipler arasından ön plana çıkmak, farkındalık oluşturmak, hedef kitleyle duygusal bir bağ kurmak ve az bütçelerle geniş kitlelere ulaşmak önemli. Artık tüketiciler yalnızca bir ürün ya da hizmeti satın almıyorlar, aynı zamanda o ürünün sunduğu hayat tarzını, hikayeleri, deneyimleri ve duyguları satın alıyorlar. Son yıllarda bu amaçları gerçekleştirecek bir pazarlama aracı diğer pazarlama araçları arasından ön plana çıkmaya başladı.

Sosyal Sorumluluk Projeleri Yönetim Danışmanlığı

Sosyal Sorumluluk bireylerin ve kurumların çevreye, içinde yaşadıkları topluma olan sorumluluklarıdır.
Sosyal Sorumluluk konusunda bilinçli kurumlar, misyonlarının bir parçası olarak eğitim, çevre, sağlık, kültür-sanat ve spor gibi çeşitli alanlarda toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak ve yaşam kalitesini arttıracak, sürdürülebilir çalışmalar gerçekleştirirler.
Türkiye’nin sosyal sorumluluk konusunda uzmanlaşmış ilk iletişim şirketi olarak, müşterilerimize sosyal sorumluluk konusunda geniş hizmet vermektedir.

Stratejik İletişim Danışmanlığı

Vizyonevi olarak kurumsal iletişim fonksiyonunda katma değerin uygulamadan çok strateji ve sistem tasarımı aşamasında olduğuna inanıyoruz.

Kurum Kültürü Oluşturma Danışmanlığı

Analizler, grup çalışmaları ve yüz yüze görüşmeler yapılarak kurum kültürü belirlenir. Kurum kültürü; kurum tarafından benimsenen temel değerler, bir kurumda neyin, neden ve nasıl yapıldığını belirleyen anlayış ve bu anlayışın yeşerdiği iklim veya kurumda paylaşılan inançlar, tutumlar, davranışlar, alışkanlıklar ve beklentiler modeli olarak tanımlanabilir.

Zirve ve Konferans

Zirve ve Konferans

Vizyonevi kurumsal müşterilerinin talepleri doğrultusunda en uygun etkinlik içeriğini ve yol haritasını hazırlayarak sunar. Müşterinin hedefleri çerçevesinde organizasyon planlarını hazırlayıp etkinliği gerçekleştirir.

Zirve ve Konferans

Çalıştay - Arama Konferansı - Ortak Akıl Toplantısı

Çalıştay, Arama Konferansı ve Ortak Akıl Toplantı- larının gerçekleştirilmesinde “beyin fırtınası” tekniği kullanılır. Beyin fırtınasında tüm düşünce ve görüşler özgürce ifade edilir, değerlendirilir ve önceliklendirilir.
Klasik konferansların tam tersine, katılanların tamamı bir düzen içinde sonuca ulaşır. Bu toplantılar eleştiriden uzak bir ortamda, yenilikçi bir yaklaşımla karar almaya altlık oluşturma yöntemidir.

TET ARGE Proje Baharı 7

TET ARGE Proje Baharı 7

AR-GE Proje Pazarı vasıtasıyla Elektrik Elektronik ve Bilişim Sektörü’nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatının sürdürülebilir kılınması, Üniversite-Sanayi işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amacı ile AR-GE projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve teknopark çalışanları ile araştırmacıları bir araya getirerek aralarındaki iletişimi artırmak, AR-GE destek programlarına başvurulmasına destek olmak, sanayii ihtiyaçları ile buluşmaya katkı sağlayacak ortak proje önerilerinin oluşturulması hedeflenmektedir.

Okul Öncesi Eğitim Zirvesi

Okul Öncesi Eğitim Zirvesi

Gelecek Eğitimde Platformu olarak bu yıl ücüncüsünü düzenleyeceğimiz "Okul Öncesi Eğitim Zirvesi" için çalışmalarımız devam ediyor. "Yeteneğimi Keşfet" teması ve 1500 eğitimcinin katılımıyla tekrar bir araya geldik ve başrollerini dünyanın bütün çocuklarının paylaştığı uzun metrajlı bir senaryo yazdık. Amacımız, geleceğimiz olan çocuklarımızı emanet ettiğimiz okul öncesi öğretmenleriyle, bu alanda ulusal ve uluslararası üne sahip ustaları bir araya getirerek eğitimin ilk basamağı olan okul öncesine ilişkin bir farkındalık oluşturmaktır. "Türkiye İçin Gelecek Eğitimde" sloganıyla yola çıktığımız "Okul Öncesi Eğitim Zirvesi", çocuklarımızın geleceği için değerli bir bilgi ve paylaşım platformu konumuna geldi.

2023'e Doğru Türkiye Eğitim Sistemi Bulma Konferansı

2023'e Doğru Türkiye Eğitim Sistemi "Bulma Konferansı"

2023'e Doğru Türkiye Eğitim Sistemi "Bulma Konferansı", bilimden sanata, hukuktan medyaya, spordan iş dünyasına, sendikalardan düşünce kuruluşlarına kadar 21 farklı alandan 100’ün üzerinde eğitim gönüllüsü katıldı. Konferansa aralarında Esra Albayrak, iş insanı Ali Sabancı, Prof. Dr. Emrehan Halıcı, KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Prof. Dr. Ümit Meriç, Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, iş insanı Faruk Eczacıbaşı, Prof. Dr. Bilge Demirköz, Türkiye İzcilik Federasyonu'ndan Süheyla Subaşı, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, yazar Sinan Cihan, Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ressam Zeynep Çilek, yazar Şermin Yaşar, Prof. Dr. Kemal Sayar, Prof. Dr. Erol Göka, Yönetmen Semih Kaplanoğlu, teknik direktör Hikmet Karaman, Prof. Dr. Tansu Yeğen, Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın da bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

Kalyon Holding Ortak Akıl Toplantısı

Kalyon Holding Ortak Akıl Toplantısı

Üçüncü bin yılda, yirmibirinci yüzyılın ilk çeyreği içerisinde 45. Yılını dolduran Kalyon Holding’in kurumsal yönetimini güçlendirmesi, grup içerisinde ahenkli bir çalışma zemininin tam anlamıyla yerleştirilmesi, bunun için gerekli olan ortak bir dil, hedef ve kültür birliği ile kaynaklarını en etkili şekilde değerlendiren örnek iyi bir grup olma yolculuğunda gerçekleştirilen Kalyon Holding Yöneticiler Buluşmasında Ortak Akıl Toplantısının yapılması planlanmıştır. Ortak Akıl Toplantısı, kuruluşun ortak aklını oluşturmaya yönelik gerçekleştirilen katılımlı bir faaliyettir. Bu çalışma uluslararası bir toplantı yöntemi olarak kuruluşun hedeflerinin belirlenmesi, üst ve orta yönetimin ortak aklının oluşturulması ve belirlenen faaliyetlerin uygulamaya geçirilmesinde kullanılan en etkin yöntemlerden birisi olarak kabul edilmektedir.

T.C. Başbakanlık TOKİ ve Gaziantep BB için Ortak Akıl Çalışması

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için Ortak Akıl Çalışması

T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için Kuzeyşehir projesine yönelik olarak Kararlarına Altlık Oluşturacak Etüt ve Analiz Çalışmaları Kapsamında Yerel Aktörlerin; Derinlemesine Mülakatlar, Beyin Fırtınası​ sonrası ​Arama Konferansı ve Çalıştay Aşama​larının Bütünlük İçinde Modellenmesi Suretiyle Planlama Sürecine Katılımcılığının Sağlanması için Tasarım, Organizasyon, Moderasyon ve Raporlama işi gerçekleştirilmiştir. "Beyin Fırtınası", "Fikir Tepsisi" ve "SWOT-GZFT Analizi" gibi teknikler uygulanmıştır. Katılımcılar tarafından ifade edilen fikirler dikkatli bir şekilde değerlendirilerek ortaya çıkan sonuçlar bundan sonra yapılacak çalışmalara girdi teşkil etmek üzere bir rapor haline getirilmiştir. Yapılan o​rtak aklı oluşturma etkinliklerinde, katılımcıların en yüksek seviyede katılımını, katkı vermesini ve birbirleriyle iletişimini amaçlayan çeşitli problem çözme ve karar alma teknikleri uygulanmıştır.