Türkiye Tasarım Vakfı Ortak Akıl’da Buluştu

Türkiye Tasarım Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul’daki Askeri Alanların Değerlendirilmesi Arama Konferansı, The Marmara Taksim Oteli’nde Ortak Akıl Enstitüsü tarafından gerçekleştirildi.

İstanbul'daki Askeri Alanların Değerlendirilmesi Arama Konferansına; kamu kuruluşlarından 17, STK ve mesleki kuruluşlardan 9, özel sektör kuruluşlarından 35 ve üniversitelerden 27 olmak üzere toplamda 88 katılımcı iştirak etti.

Heterojen bir masa dağılım planlaması ile bilgi, beceri, yetkinlik, meslek, cinsiyet ve lokasyonları farklı değerli katılımcılar, 9 ayrı masada yoğun bir programla fikir ve çözüm üreterek katılım ve katkıda bulundu.

Katılımcılar 5 saat süren Arama Konferansı'nda toplamda 2070 fikir ortaya çıkardı. Katılımcı başına 24 fikir ve dakikada 7 fikir üretimi gerçekleştirildi.

Katılımcıların Arama Konferansı'na yapmış olduğu katkılar nedeniyle Türkiye Tasarım Vakfı kendilerine ayrı ayrı teşekkürlerini sunmuşlar ve bundan sonraki etkinliklerde bir araya gelmeyi temenni etti.

Arama Konferansı sonrasında Türkiye Tasarım Vakfı Yönetim Kurulu'nu temsilen Mehmet Fehmi Bilge; "Ülkemizin yetiştirdiği çok değerli ve konusunda uzman isimleri İstanbul'da Askeri Alanların Değerlendirilmesi Arama Konferansı'na davet ettik, büyük bir icabet, katılım ve katkıyla katılımcılarımız son derece başarılı bir organizasyonun gerçekleşmesine ve çok etkili bir raporun ortaya çıkmasına imza atmışlardır." dedi.

Bilge; "Katılan ve değerli fikir ve önerilerini Türkiye'mize, İstanbul'umuza katkı sağlamak adına bizlerle paylaşan değerli katılımcılarımıza tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca, böyle bir Arama Konferansı'nın gerçekleşmesinde bizleri teşvik eden, organizasyon, moderasyon ve raporlamada son derece detaylara dikkatli ve mükemmeliyetçi bir anlayışla iş çıkaran Ortak Akıl Enstitüsü'ne şükranlarımızı sunarız. Arama Konferansı raporunun hazırlığının tamamlanmasıyla; yetkili, ilgili ve kamuoyuyla sonuçları paylaşacağız." diyerek sözlerini tamamladı.